Monday, September 27, 2021

New Issue: Revista romana de drept international

The latest issue of Revista romana de drept international (No. 24, July-December 2020) is out. Contents include:
 • Articole
  • Radu Bogdan Bobei, Dreptul transnațional. Abordări și origini (comerciale)
  • Victor Stoica, Aplicarea dreptului internațional asupra operațiunilor cibernetice : câteva observații cu privire la suveranitate, folosirea forței și imputabilitate
  • Andreea Zalomir, Implicații juridice ale conflictelor în spațiul cosmic (Partea II)
 • Studii și comentarii de jurisprudență și legislație
  • Ion Gâlea, Influența chestiunilor jurisdicționale asupra substanței acordurilor de investiții: jurisprudența Curții Europene de Justiție și politica de investiții a Uniunii Europene
 • Contribuţia doctorandului şi masterandului
  • Mihai Bădescu, Ineficacitatea juridică și practică a introducerii sistematice a clauzelor privind drepturile omului în acordurile Uniunii Europene